messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder ข่าวสารการเลือกตั้งเทศบาล2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
15 กุมภาพันธ์ 2567
แบบแสดงรายการภาษีป้าย grade โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณเปิดอ่าน : 15
15 กุมภาพันธ์ 2567
คำร้องแจ้งปลดป้าย-แปลงแปลงป้าย grade โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณเปิดอ่าน : 23
15 กุมภาพันธ์ 2567
หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีป้ายตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 grade โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณเปิดอ่าน : 22
15 กุมภาพันธ์ 2567
แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 grade โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณเปิดอ่าน : 22
5 มีนาคม 2564
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น poll โดย : adminเปิดอ่าน : 254
5 มีนาคม 2564
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 426
5 มีนาคม 2564
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : adminเปิดอ่าน : 7
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1