messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
cast การจัดซื้อจัดจ้าง
cast ประกาศราคากลาง-RSS
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
cast สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview36