เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ม.1 ณ วัดทุ่งบอน [4 มีนาคม 2566]
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ม.5 ณ เทศบาลตำบลปัถวี [3 มีนาคม 2566]
รับคณะดูงานจากทต.บัลลังก์ จ.นครราชสีมา [3 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลปัถวี ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพิ่มศักยภาพ และ ปริมาณการกักเก็บน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ไว้ใช้ในฤดูแล้ง [1 มีนาคม 2566]
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บ้านขาม และ อบต.หนองหัวคู [1 มีนาคม 2566]
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินกอง-เลียบคลอง หมู่ที่2 [1 มีนาคม 2566]
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 [1 มีนาคม 2566]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [1 มีนาคม 2566]
รับคณะดูงานจาก อบต.หนองกุง จ.มหาสารคาม [24 กุมภาพันธ์ 2566]
รับคณะดูงานจาก อบต.หนองบัว จ.ศรีสะเกษ [23 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 - 10 (ทั้งหมด 171 รายการ)