messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาวัดจันทร์แสงศรี[19 กรกฎาคม 2567]
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวีขอแก้ไขแผนการดำเนินการตามโครงการหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 เพิ่มเติม[16 กรกฎาคม 2567]
หน่วยงานบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567[15 กรกฎาคม 2567]
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องโครงการหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567[13 กรกฎาคม 2567]
เข้าร่วมโครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านปัถวี โดยกรมทรัพยากรน้ำที่ 6 [10 กรกฎาคม 2567]
ร่วมพิธีมอบเงินพร้อมทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ[9 กรกฎาคม 2567]
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช [5 กรกฎาคม 2567]
การตรวจประเมินประสิทธิภาพชององค์กรส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567[4 กรกฎาคม 2567]
ลงพื้นที่ตรวจสอบซ่อมแซมถนนและวางแผนดูแลจัดการถนนคอนกรีต บริเวณหมู่1 ทางเข้าวัดทุ่งบอน[4 กรกฎาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์ธนาคารขยะรีไซเคิล[4 กรกฎาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 - 10 (ทั้งหมด 325 รายการ)