messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 20.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย บริเวณลำรางมะทาย บ้านมะทาย หมู่ที่ 3 ตำบลปัถวี เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการจัซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed โครงการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 20.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย บริเวณลำรางมะทาย บ้านมะทาย หมู่ที่ 3 ตำบลปัถวี เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์่ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed เช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปัถวี เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ก่อสร้างสนามฟุตบอล นาไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปัถวี เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 20.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย บริเวณลำรางมะทาย บ้านมะทาย หมู่ที่ 3 ตำบลปัถวี เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์่ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed เช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตะกรี๊ดถึงหินกอง หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินถมเสริมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร) พร้อมยกระดับถนนหินคลุก เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตะกรี๊ด-หินกอง หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินถมเสริมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร) พร้อมยกระดับถนนหินคลุก เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตะกรี๊ด-หินกอง หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินถมเสริมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร) พร้อมยกระดับถนนหินคลุก เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายเจริญคง - ตะกรี๊ด หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,215 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,075 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองนาไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปัถวี สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 14.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย (ตามแบบ มข 2527 ท 4-01) เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองนาไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปัถวี สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 14.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย (ตามแบบ มข 2527 ท 4-01) เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ก่อฝายน้ำล้นคลองนาไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปัถวี สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 14.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย (ตามแบบ มข 2527 ท 4-01)
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินกอง-เลียบคลอง หมู่ที่ 2 บ้านปัถวี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายเนินตะกรีี๊ด-หินกอง หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินถมเสริมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร) พร้อมยกระดับถนนหินคลุก เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี )
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทุ่งด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลปัถวี เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองนาไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปัถวี สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 14.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย (ตามแบบ มข 2527 ท 4-01) เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ทุ่งตาสุข หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed ขุดสระน้ำทุ่งปากกะแทะเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 4 บ้านนาไทร ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed ขุดสระน้ำทุ่งปากกะแทะเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 4 บ้านนาไทร ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสำนักตาก หมู่ที่ 6 ตำบลปัถวี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,955 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,775 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 244
rss_feed ขุดขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 12 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 227
rss_feed วางท่อ PE เพื่อผันน้ำจากคลองบ่อเวฬุมาลงยังคลองสาธารณะและสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 237
rss_feed ปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทัพนคร - คลองขวาง หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จากคลองเวฬุลงมายังคลองมะทาย หมู่ที่ 12 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 230
rss_feed วางท่อ PE เพื่อผันน้ำจากคลองบ่อเวฬุมาลงยังคลองสาธารณะและสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 231
rss_feed พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกชำปาง และแหล่งท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์รัฐไท 9 สวน โดยก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณถนนสายหินลาด - ชำปาง และถนนสายภิบาลชนม์ - เกาะตาเอี้ยง จำนวน 162 ต้น เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 296
rss_feed เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จากคลองเวฬุลงมายังคลองมะทาย หมู่ที่ 12 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 249
rss_feed ขุดสระน้ำสาธารณะบริเวณที่สาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 4 ตำบลปัถวี ขนาดพื้นที่ปากสระไม่น้อยกว่า 40,370 ตารางเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 8 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 279,638 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed ปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทัพนคร - คลองขวาง หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed ขุดขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 12 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสำนักตาก หมู่ที่ 6 ตำบลปัถวี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 239
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินถมเสริมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In Recycling) สายทัพนคร - บ่อเวฬุ หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลปัถวี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 1 เมตร เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 329
rss_feed ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองพลิ้วน้อย หมู่ที่ 6 บ้านทัพนคร ตำบลปัถวี สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 19 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย (แบบ มข 2527 ท 4-01) เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 326
1 - 45 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1