เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
cast สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 14
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 16
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 39
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3