messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
cast สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 36
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 53
find_in_page รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 32
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 56
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 47
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 56
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3