messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ เลขที่ เรื่อง
28 เมษายน 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) poll โดย : admin อ่าน : 79
29 เมษายน 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 poll โดย : admin อ่าน : 160
8 มกราคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 poll โดย : admin อ่าน : 320

folder แผนการดำเนินงาน
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
folder รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
folder รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓ รอบเดือนตุลาคม (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview199
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓ รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview215