เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ เลขที่ เรื่อง
29 เมษายน 2565 insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 poll โดย : admin อ่าน : 63
8 มกราคม 2564 insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 poll โดย : admin อ่าน : 251

folder แผนการดำเนินงาน
วันที่ เลขที่ เรื่อง
29 เมษายน 2565 insert_drive_file แผนการดำเนเนงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin อ่าน : 45
29 เมษายน 2565 insert_drive_file สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll โดย : admin อ่าน : 45
29 เมษายน 2565 insert_drive_file ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll โดย : admin อ่าน : 38

folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วันที่ เลขที่ เรื่อง
4 ตุลาคม 2564 insert_drive_file เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin อ่าน : 154
19 มกราคม 2564 insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll โดย : admin อ่าน : 225

folder รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น