เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ เลขที่ เรื่อง
28 เมษายน 2566 insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) poll โดย : admin อ่าน : 41
29 เมษายน 2565 insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 poll โดย : admin อ่าน : 125
8 มกราคม 2564 insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 poll โดย : admin อ่าน : 289

folder แผนการดำเนินงาน
วันที่ เลขที่ เรื่อง
29 เมษายน 2565 insert_drive_file แผนการดำเนเนงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin อ่าน : 70
29 เมษายน 2565 insert_drive_file สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll โดย : admin อ่าน : 81
29 เมษายน 2565 insert_drive_file ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll โดย : admin อ่าน : 65

folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วันที่ เลขที่ เรื่อง
14 พฤศจิกายน 2565 insert_drive_file เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll โดย : admin อ่าน : 33
4 ตุลาคม 2564 insert_drive_file เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin อ่าน : 210
19 มกราคม 2564 insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll โดย : admin อ่าน : 259

folder รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
folder รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓ รอบเดือนตุลาคม (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓ รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview181