messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
cast การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564-31 กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview87
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview199
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแก้มลิง หมู่ที่ 9 บ้านคลองขวางพัฒนา ตำบลปัถวี สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 20 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย (แบบ มข 2527 ท 4-01) เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview353
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญคง - ตะกรี๊ด หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview311
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling หมู่ที่ 8 เข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกชำปาง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview321

cast สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview13
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview29

cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
cast ประกาศราคากลาง-RSS
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก