messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
cast การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview29
find_in_page ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview51
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุหมวดงบลงทุน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview80
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview33

cast สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview36

cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
cast ประกาศราคากลาง-RSS
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก