ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประกาศบัญชีราคา ประเมินสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณ ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566

ชื่อไฟล์ : F1rqZ58Thu30337.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้