เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
คณะดูงาน ทต.เหล่าเสือโก้ก
รายละเอียด : วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัถวีต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน โครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารการจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริหารการจัดการขยะ และการเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ประจำปี 2565 โดยมี ดร.เกียรติภูมิ จันเต ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้ การจัดการขยะ แบบครบวงจน เทศบาลตำบลปัถวี
ผู้โพส : นางสาวสุธิษา_พงษ์สวัสดิ์