เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เทศบาลตำบลปัถวี ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพิ่มศักยภาพ และ ปริมาณการกักเก็บน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ผู้โพส : นางสาวสุธิษา_พงษ์สวัสดิ์