messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบลปัถวี และผู้ใหญ่บ้านตำบลปัถวี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช โดยการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนวัดมะทาย
ผู้โพส : นายณัฐนนท์-โตโสภณ