เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ม.5 ณ เทศบาลตำบลปัถวี
รายละเอียด : วันที่ 3 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัถวีจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยให้ประชาชนนำสัตว์ควบคุม (สุนัข และ แมว) มารับบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ เทศบาลตำบลปัถวี ม.5 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ผู้โพส : นางสาวสุธิษา_พงษ์สวัสดิ์