messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
การตรวจประเมินประสิทธิภาพชององค์กรส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567
รายละเอียด : วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เทศบาลตำบลปัถวีได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพชององค์กรส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 จากคณะกรรมการฯจังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน
ผู้โพส : นายณัฐนนท์-โตโสภณ