เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
มอบบ้านนายวิทวัส ชั้นเชิง ม.8 ต.ปัถวี
รายละเอียด : วันนี้ (วันที่ 3 ธันวาคม 2565) พระราชธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระคุณเจ้าทุกรูป นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน-ผู้ใหญ่ ตำบลปัถวี ร่วมกันมอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์ ให้นายวิทวัส ชั้นเชิง บ้านเลขที่ 27/1 ม.8 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทุบรี พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
ผู้โพส : นางสาวสุธิษา_พงษ์สวัสดิ์