messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ร่วมพิธีมอบเงินพร้อมทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
รายละเอียด : วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี มอบหมาย นายประสงค์ เรืองศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี ร่วมพิธีมอบเงินพร้อมทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารปฏิบัติธรรมราชธรรมเมธี วัดโค้งสนามเป้า
ผู้โพส : นางสาวพิมพ์ลดา-อัจฉริยบัวทอง