เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
account_box ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเกียติภูมิ จันเต
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม