messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
play_arrow พ.ศ.2555
นายอรัญ พงศ์ศักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 - 4 กุมภาพันธ์ 2559