messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder ชื่อชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปัถวี
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ชุมชนที่ ๑๒ บ้านคลองเวฬุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
ชุมชนที่ ๑๑ บ้านอกพกพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ชุมชนที่ ๑๐ บ้านทุ่งด่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ชุมชนที่ ๙ บ้านคลองขวางพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ชุมชนที่ ๘ บ้านหินลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ชุมชนที่ ๗ บ้านโป่งโรงเซ็น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ชุมชนที่ ๖ บ้านทัพนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ชุมชนที่ ๕ บ้านหนองสลุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ชุมชนที่ ๔ บ้านนาไทร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ชุมชนที่ ๓ บ้านมะทาย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ชุมชนที่ ๒ บ้านปัถวี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ชุมชนที่ ๑ บ้านทุ่งบอน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปัถวี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1