messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder ชื่อชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปัถวี
การสร้างองค์กรณ์แห่งควาสุข
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 81
ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 58
ชุมชนที่ ๑๒ บ้านคลองเวฬุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 90
ชุมชนที่ ๑๑ บ้านอกพกพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 52
ชุมชนที่ ๑๐ บ้านทุ่งด่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 36
ชุมชนที่ ๙ บ้านคลองขวางพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
ชุมชนที่ ๘ บ้านหินลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 43
ชุมชนที่ ๗ บ้านโป่งโรงเซ็น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 51
ชุมชนที่ ๖ บ้านทัพนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 53
ชุมชนที่ ๕ บ้านหนองสลุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
ชุมชนที่ ๔ บ้านนาไทร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 43
ชุมชนที่ ๓ บ้านมะทาย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 42
ชุมชนที่ ๒ บ้านปัถวี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 66
ชุมชนที่ ๑ บ้านทุ่งบอน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 53
การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปัถวี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 62
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1