messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 24
find_in_page แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 52
แผนการบริหารความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 54
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตมิชอบ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 61
แผนบริหารความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 97
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1