เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
find_in_page แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แผนการบริหารความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตมิชอบ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file แผนบริหารความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1