messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
จรรยาข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
ข้อบังคับเทศบาลตำบลปัถวี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลปัถวี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลปัถวี "พอเพียง สุจริต โปร่งใส" poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1