messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการประชาชนของราษฎรใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือการปฏิบัติราชการป้องกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 25
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 19
คู่มือการปฏิบัติงานสรรหาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือการปฎิบัติงานขออนุญาติก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 28
find_in_page คู่มืองานสรรบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือการบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 124
find_in_page คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 81
คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 173
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1