เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
cast ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี
insert_drive_file รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางลิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลปัถวี
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แบบประเมินความพึงพอใจ
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินของเทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : นางสาวสุธิษา_พงษ์สวัสดิ์ | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน และ สิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ เพื่อ ใช้สำหรับคำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : นางสาวสุธิษา_พงษ์สวัสดิ์ | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประกาศบัญชีราคา ประเมินสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณ ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : นางสาวสุธิษา_พงษ์สวัสดิ์ | เปิดอ่าน : 25
photo ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : นางสาวสุธิษา_พงษ์สวัสดิ์ | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : นางสาวสุธิษา_พงษ์สวัสดิ์ | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ เดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 68 รายการ) 1 2 3 4