เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
cast ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
20 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายผู้บริหาร โดย : admin เปิดอ่าน : 1
31 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประกาศผลการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔) โดย : admin เปิดอ่าน : 4
9 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 44
30 ธันวาคม 2564
insert_drive_file อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 39
21 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมที่ดิน เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 38
21 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 38
21 ธันวาคม 2564
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 38
1 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศ การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม โดย : admin เปิดอ่าน : 3
1 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 3
31 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลปัถวี โดย : admin เปิดอ่าน : 8
27 เมษายน 2564
photo เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทรบุรี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 109
27 เมษายน 2564
photo เรื่อง ผลการเรื่องตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 87
5 เมษายน 2564
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลปัถวี poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 104
15 มกราคม 2564
photo ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมะทาย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 164
15 มกราคม 2564
photo ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลปัถวี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 129
8 มกราคม 2564
photo ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง การรับรองความจำเป็นสำหรับบุคคลผู้ประสงค์จะเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 158
3 มกราคม 2564
photo คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี poll โดย : ผู้ดูแลระบบ เปิดอ่าน : 150
2 มกราคม 2564
photo แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำลปัถวี poll โดย : ผู้ดูแลระบบ เปิดอ่าน : 163
2 มกราคม 2564
photo แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมะทาย poll โดย : ผู้ดูแลระบบ เปิดอ่าน : 130
31 ธันวาคม 2563
photo คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี poll โดย : ผู้ดูแลระบบ เปิดอ่าน : 227
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3