เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
cast ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
15 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประกาศบัญชีราคา ประเมินสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณ ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 grade โดย : นางสาวสุธิษา_พงษ์สวัสดิ์ เปิดอ่าน : 13
15 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน และ สิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ เพื่อ ใช้สำหรับคำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 grade โดย : นางสาวสุธิษา_พงษ์สวัสดิ์ เปิดอ่าน : 16
15 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 (2) โดย : นางสาวสุธิษา_พงษ์สวัสดิ์ เปิดอ่าน : 10
6 ธันวาคม 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย grade โดย : นางสาวสุธิษา_พงษ์สวัสดิ์ เปิดอ่าน : 11
2 ธันวาคม 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : นางสาวสุธิษา_พงษ์สวัสดิ์ เปิดอ่าน : 18
1 ธันวาคม 2565
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 8
24 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ เดือนกันยายน 2565 โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 9
18 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 8
1 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 grade โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 16
12 ตุลาคม 2565
insert_drive_file รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 grade โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 17
26 กันยายน 2565
find_in_page ร่างประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายเนินตะกรีี๊ด-หินกอง หมู่ที่ ๒ ตำบลปัถวี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมดินถมเสริมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐ ตารางเมตร) พร้อมยกระดับถนนหินคลุก เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 30
20 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายผู้บริหาร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 55
31 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประกาศผลการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
16 มีนาคม 2565
insert_drive_file เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลปัถวี poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 115
9 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 88
30 ธันวาคม 2564
insert_drive_file อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 88
21 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมที่ดิน เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 80
21 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 76
21 ธันวาคม 2564
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 80
1 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศ การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 44
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3