เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder เทศบัญญัติทั่วไป
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาและการตรวจเงินของ อปท.(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไข้เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17