เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

public สาระน่ารู้
รายชื่อพรรคการเมือง [17 เมษายน 2566]
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดจันทบุรี [17 เมษายน 2566]
การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. [29 มีนาคม 2566]
คุณสมบัผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. [29 มีนาคม 2566]
 
star ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี (การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
star กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ***ล่าสุด(ฉบับที่ ๒)
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ***ล่าสุด(ฉบับที่ ๒)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder ควบคุมภายใน
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การรณรงค์ให้ประชาชนภายในตำบลปัถวีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาสลตำบลปัถวีและนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี [19 มีนาคม 2564]