เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
sentiment_very_satisfied ประชาสัมพันธ์
. [19 กุมภาพันธ์ 2564]
. [19 กุมภาพันธ์ 2564]
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัถวีและนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [19 กุมภาพันธ์ 2564]
. [19 กุมภาพันธ์ 2564]
 
folder ข่าวสารการเลือกตั้งเทศบาล